Univerzální návod k použití dětského kočárku

PRO BEZPEČÍ VAŠEHO DÍTĚTE DODRŽUJTE TYTO POKYNY!

 • Kočárek je určen pro děti od 0 do 36 měsíců, do váhy 15kg
 • Kočárek je určen pro převoz pouze jednoho dítěte
 • Kočárek je určen pro jízdu vpřed, ne pro couvání
 • Před jízdou dozadu musí být otočná kola odaretována. Nedodržení zásad ovládání natáčecích kol může znemožnit tlačení kočárku dozadu
 • Funkce otočných kol se využívá například v obchodních domech nebo v místech, kde je třeba dobrá manévrovatelnost. Z důvodu konstrukce kočárku není možné používat kolečka při rychlejší jízdě nebo na nerovnostech odaretovaná. Kolečka nemají nezávislé zavěšení ani spojovací tyč jako například má automobil a proto dochází při těchto podmínkách k vibraci kol
 • Produkt není certifikován pro jízdu na kolečkových bruslích, lyžích ani pro běh a turistiku. Kočárek není k těmto aktivitám určen
 • Kočárkem nehoupejte do stran, může dojít k poškození podvozku (k jeho prasknutí, rozviklání), k uvolnění nýtů podvozku, k poškození ložisek kol. Kočárky jsou určené k převážení dětí, ne k houpání
 • Před složením podvozku odaretujte přední kola nebo vysuňte přední držáky s předními otočnými koly z podvozku. Lépe se tak podvozek složí a nedojde k jeho pokřivení.
 • Nehoupejte se zabrzděným kočárkem vpřed a vzad, může tak dojít k poškození brzdového ozubení
 • Před přistoupením k sestavení kočárku je nutno se přesvědčit, že všechny součásti kočárku jsou v pořádku, z výroby a transportu nepoškozené. Pokud ano, kočárek nepoužívejte a řešte s prodejcem
 • Během skládání a rozkládání kočárku, musí být dítě v bezpečné vzdálenosti od kočárku
 • Pokud manipulujete s jednotlivými komponenty kočárku, provádíte-li jakoukoliv činnost s pevnými částmi kočárku, je potřeba hlídat, aby pohyblivé součásti nepřišli do kontaktu s dítětem
 • Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru v kočárku, můžete ohrozit jeho bezpečnost
 • Ponechání dítěte v kočárku bez opěrky/ madla může být nebezpečné dítěti
 • Nikdy nenechávejte dítě sedět či stát na podpěrce nohou nebo uvnitř kočárku
 • Před skládáním a rozkládáním kočárku držte dítě z dosahu ohebných částí kočárku
 • Vždy je potřeba používat veškeré zabezpečení
 • Před použitím kočárku se ujistěte, že mechanismy jeho skládání jsou dobře zajištěny
 • Před použitím kočárku vždy zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné mechanismy správně zajištěny a ujistěte se, že všechna zařízení a součásti kočárku jsou pevně a správně připevněny
 • Vždy používejte mezi nožní pás ve spojení s bederním pásem
 • Každá zátěž zavěšená na rukojeti kočárku může zhoršit jeho stabilitu, převážení kočárku a jeho pád
 • Nejvyšší přípustné zatížení košíku činí 3 kg
 • Nejvyšší přípustné zatížení tašky na rukojeti činí 1,5 kg
 • Do kočárku nevkládejte žádné další matrace
 • Novorozence vozte v ležící poloze
 • Dítě, které se dokáže samo posadit, musí být v kočárku připoutáno, a to i když používáte fusak
 • Hluboká korba je určena dětem, které sami nesedí, nepřetočí se, nepohybují se pomocí rukou a nohou. Maximální váha dítěte 9 kg
 • Sportovní korba není vhodná pro děti mladší 6 měsíců
 • Sportovní korbu používejte od momentu, kdy dítě začne samo sedět
 • Během každého stání musí být kočárek zabrzděn
 • Při vkládání a vykládání dítěte z a do kočárku, musí být kočárek zabrzděn
 • Při zastavení kočárku vždy používejte parkovací brzdu
 • Není možné postavit samotný kočárek s dítětem na nakloněný povrch bez zablokované brzdy
 • Při použití autosedačky/nosítka v podvozku kočárku, tato nezastupuje funkci hluboké korby. Pokud má Vaše dítě spát delší dobu, musí být umístěno do patřičné korby
 • Na vyvýšené plochy jako jsou schody, obrubník nebo jiný stupeň, musíte vždy předními koly napřed a vždy musíte zvednout přední nápravu
 • Kočárek není určen pro jízdu po schodech
 • Čepy a ventilky na kolech musí být vždy dostatečně utaženy. Vyhnete se tak nebezpečí spolknutí těchto částí Vaším dítětem
 • Před složením podvozku do transportního stavu je potřeba sundat korbu
 • Nedovolte dítěti manipulaci s podvozkem kočárku ani jeho součástmi
 • Z dosahu dítěte odstraňte veškeré igelitové obaly, aby nedošlo k jejich vdechnutí a následnému zadušení
 • Nepoužívejte doplňky a náhradní díly neschválené výrobcem. Není možné používat kočárek, pokud je jakákoliv jeho část poškozená
 • Dodržujte návod a bezpečnostní upozornění
 • Kočárek během jeho nepoužívání skladujte na místě nepřístupné dětem
 • Před prvním použití kočárku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho
 • Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudou výše uvedené instrukce dodržovány

NÁVOD K POUŽITÍ:

Rozkládání a skládání podvozku kočárku:              

 • Aby bylo možno rozložit podvozek, je potřeba jej položit naplocho a potom držíce za rukojeť potáhnout nahoru až do okamžiku zaklapnutí blokujícího mechanismu (jednou nohou si při rozkládání šlápneme na spodní rám podvozku. Pozor – některé typy podvozků mají na boku pojistku, tu musíme před rozložením odjistit). UPOZORNĚNÍ! Před započetím používání kočárku se ujistěte, zda je blokující mechanismus zajištěný. Aby bylo možné složit podvozek, je třeba odaretovat přední kola, nadzvednout (u některých typů podvozků ještě stisknout a držet kolíček) přídavnou pojistku nacházející se na obou stranách rukojeti a zatlačit rukojeť dolů a tím složit podvozek.
 • UPOZORNĚNÍ! Před započetím skládání podvozku odmontujte korbu/ sedátko. Před složením podvozku odaretujte přední kola nebo vysuňte přední držáky s předními otočnými koly z podvozku. Lépe se tak podvozek složí a nedojde k jeho pokřivení.

 

Nastavení výšky rukojeti:

 • Výšku rukojeti můžeme přizpůsobit k výšce osoby vezoucí kočárek. Za tímto účelem je třeba zároveň stlačit tlačítka nacházející se na obou stranách rukojeti, a potom je přidržujíce dokončit nastavení. Některé typy podvozku mají teleskopickou rukojeť, u tohoto typu podvozku je třeba stisknou středové tlačítko na rukojeti a rukojeť povytáhnout do požadované vzdálenosti.

 

Montáž osiček zadních kol:

 • Některé typy kočárků mají samostatné osy kol. Osičku je třeba na každé straně nasunout do podvozku a zajistit klapnutím. Do podvozku osičku zasuňte špičkou. Na rovný konec osičky upevníte kolečko kočárku. U osiček, kde jsou oba konce stejné, je jedno jakou stranu dáte do podvozku.

 

Montáž a demontáž zadních a předních kol:

 • Aby bylo možno namontovat zadní kola, je třeba stlačit středové tlačítko (drátěnou pojistku) na ložisku kola a potom kolo nasunout na osu na doraz, uvolnit tlačítko (drátěnou pojistku) a lehce posunout zpět do okamžiku zablokování. UPOZORNĚNÍ! Před započetím používání kočárku se ujistěte, že jsou kola správně namontovaná. Kolečka sundáme tak, že stlačíme středové tlačítko (drátěnou pojistku) na ložisku kolečka a kolečko vysuneme.
 • Na kočárky, které jsou vybaveny předními otočnými koly, kola namontujeme tak, že kovovou tyčku na držáku koleček zasuneme do otvoru v místě pro přední kola na podvozku kočárku, po zasunutí se automaticky zacvakne pojistka (jestliže jde osička držáku ztuha zasunout do podvozku, lehce do otvoru pro držák předního otočného kola v podvozku stříkněte silikonový olej). UPOZORNĚNÍ! Před započetím používání kočárku se ujistěte, že jsou kola správně namontovaná. Kolečka sundáme tak, že na boku stiskneme tlačítko, které je na držáku kolečka. U některých kolekcí je tlačítko z vrchní části držáku.

 

Nafukovací kola:

 • Když je kočárek vybaven nafukovacími koly: optimální tlak v pneumatikách je 0,6 bar, zatímco maximální tlak je 0,8 bar. Kola nafukujte vždy na optimální tlak 0,6 bar! Nepřefukujte, může dojít k roztržení duše, roztržení pláště, poškození ráfku nebo k poničení kordu pláště a tím ke vzniku tzv. boulích na pláštích!!!
 • Některé kočárky mají nenafukovací kolečka (gelová, pěnová, plastová, pryžová), tyto kola se nijak nenafukují, pneumatiky jsou bezúdržbové.

 

Otočná přední kola:

 • Kočárek vybavený systémem otočných předních kol, má možnost aretace přímého směru. Kola zablokujeme zaklapnutím speciálního přepínače, tak že na něj zatlačíme směrem dolů a kola otočíme doleva nebo doprava až do okamžiku zablokování. U některých kolekcí je aretace kolečkem, pro aretaci otočíme kolečkem doprava nebo doleva.
 • Pohyblivá přední kolečka je čas od času potřeba zkontrolovat (cca 1x za 14 dní). Zkontrolujte, zda jsou správně dotažené šrouby či upevněné nýty, kterými jsou připevněny kolečka k držákům. Může dojít k uvolnění při jízdě v nerovnostech, proto je třeba kontrolovat, zdali jsou tyto šrouby dotažené a v případě potřeby je dotáhnout. Kola se po dotažení držáků musí volně točit, jinak dojde k poškození ložisek kol.
 • POZOR! Při jízdě v nerovnostech a při rychlé jízdě musí být přední kola zaaretována, jinak dochází k vibraci kol nebo k jejich zaseknutí. Před jízdou dozadu musí být otočná kola odaretována. Nedodržení zásad ovládání samonastavitelných kol může znemožnit tlačení kočárku dozadu.
 • Před složením podvozku vysuňte přední držáky s předními otočnými koly z podvozku. Lépe se tak podvozek složí a nedojde k jeho pokřivení.

 

Brzda:

 • Kočárek je vybaven parkovací brzdou. Aby ji bylo možno zabrzdit, je třeba zatlačit nohou její nášlapnou páčku. Odbrzdění nastává po jejím uvolnění.

 

Nastavení odpružení:

 • Některé kolekce mají nastavení měkkosti pružin. Za zadními koly je páčka a jejím přepnutím nastavíme odpružení kočárku. Většina kočárků má dva stupně odpružení.

 

Montáž a demontáž hluboké korby:

 • Některé hluboké korby je nutné před nasazením na podvozek složit. Z korby sundáme nánožník a vyjmeme matraci. Na dně korby je z každé strany kovová tyčka, která má oba konce zasunuté do korby. Těmito tyčkami postavíte korbu tak, že každou zacvaknete do drážek umístěných na dně korby. U modelů Baby Lux, Raf-Pol s plastovým dnem hluboké korby, je jedna z tyček (tyčka, kde je opěrka hlavy) volně ložená v korbě. Nejdříve musíte opěrku hlavy dát do nejvyšší polohy, po té do plastových krytek na každé straně korby zasunete drát a ten zacvaknete do drážky umístěné na dně korby, která je umístěna pod opěrkou hlavy, pak opěrku hlavy dáte opět do nejnižší polohy. Po té se hluboká korba postaví a zpevní (u některých modelů jsou držáky pro upevnění korby do podvozku zacvaklé z každé strany do korby - z důvodu skladnosti nebo možnosti vytvoření kolébky - před zacvaknutím korby do podvozku musíte držáky vysunout).
 • Aby bylo možno namontovat korbu na podvozek kočárku je potřeba ji zacvaknout do k tomu určených úchytů umístěných na každé straně podvozku. Zajištění nastává automaticky, ozve se klapnutí.  UPOZORNĚNÍ! Před započetím používání kočárku se ujistěte, že je korba správně namontována (všechny úchyty musí být zajištěny).
 • Aby bylo možno korbu odmontovat, je třeba zatáhnout dovnitř za červené páky nacházející se v dolní části úchytů na obou stranách podvozku a potom vytáhnout korbu směrem nahoru (u některých kolekcí zatlačit na konstrukci kočárku červený kolíček dolů a pak zatáhnout páčku dovnitř nebo je třeba zatáhnout za plastové úchyty nacházející se v dolní části korby na obou stranách a potom vytáhnout korbu směrem nahoru). UPOZORNĚNÍ! Neskládejte podvozek kočárku, je-li na ní namontována korba.

 

Boudička korby:

 • Korba je vybavena boudičkou. Boudičku můžeme nastavit do požadované polohy, u některých modelů je boudička upevněna šrouby, u některých polohujeme stisknutím tlačítek na obou stranách boudičky. Boudička má pohodlné držadlo sloužící k přenášení korby. Nepřenášejte pouze za madlo boudičky, když je dítě uvnitř!

 

Polohování korby:

 • Některé korby jsou vybavené polohováním opěrky hlavičky. Opěrku lze nastavit do 3 pozic, tak že držák opěrky dáme do požadované drážky nebo zatlačíme na kolečko a poté otočíme, tím nastavíme pozici polohy hlavičky dítěte.

 

Potah na korbu:

 • Korba je vybavena potahem, který připevníme druky potahu na druky nacházející se na obou stranách boudičky. Některé potahy jsou vybaveny zipy.

 

Montáž a demontáž sportovní korby:

 • Aby bylo možno namontovat sportovní korbu je potřeba ji zacvaknout do k tomu určených úchytů umístěných na každé straně podvozku. Zajištění nastává automaticky, ozve se klapnutí. UPOZORNĚNÍ! Před započetím používání kočárku se ujistěte, že je korba správně namontována (všechny úchyty musí být zajištěny).
 • Aby bylo možno sportovní korbu odmontovat, je třeba zatáhnout dovnitř za červené páky nacházející se v dolní části úchytů na obou stranách podvozku a potom vytáhnout korbu směrem nahoru (u některých kolekcí zatlačit na konstrukci kočárku červený kolíček dolů a pak zatáhnout páčku dovnitř nebo je třeba zatáhnout za plastové úchyty nacházející se v dolní části korby na obou stranách a potom vytáhnout korbu směrem nahoru). UPOZORNĚNÍ! Neskládejte podvozek kočárku, je-li na ní namontována korba.
 • sportovní korbu můžeme nasazovat po směru i proti směru jízdy.

 

Boudička sportovní korby:

 • Korba je vybavena boudičkou. Boudičku můžeme nastavit do požadované polohy, u některých modelů je boudička upevněna šrouby, u některých polohujeme stisknutím tlačítek na obou stranách boudičky. U boudičky, která má mechanismus polohování upevněn šrouby je třeba tyto šrouby čas od času dotáhnout tak, aby nedošlo k uvolnění boudičky nebo ke ztrátě ozubeného mechanismu pro polohování.

 

Nastavení opěrky:

 • Sportovní korba je vybavena čtyř stupňovou regulací opěradla. Opěradlo se reguluje přitáhnutím kovové nebo plastové páky nacházející se na zadní části opěradla. Některé sportovní korby mají nastavení opěradla pomocí popruhu, tam lze nastavit opěradlo do libovolné polohy. Opěradlo se reguluje přitáhnutím popruhu nacházejícího se na zadní části opěradla. UPOZORNĚNÍ! Nepolohujte zádovou opěrku zatíženou dítětem, může tak dojít k poškození mechanismu pro polohování zad!

 

Nastavení podnožky:

 • Podnožka má možnost nastavení, které provedeme současným stlačením bočních tlačítek a nastavením podnožky do požadované pozice. Na podnožku nesmí dítě stoupat, nesmí se nijak zatěžovat, slouží pouze k opoře nožiček dítěte.

 

Madlo:

 • Sportovní korba je vybavena bezpečnostním madlem. Namontujeme ho nasazením držáků do k tomu určených úchytů na obou stranách sportovní korby. Za účelem jeho demontáže je třeba stlačit tlačítka nacházející se na jeho držácích na obou stranách, a potom ho přitáhnout k sobě. Po namontování madla je třeba zapnout pás, který zabezpečuje dítě před vyklouznutím. UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte madlo s bezpečnostním pásem, jestliže je v sedátku dítě. Dítě si nesmí samo bezpečnostní madlo odepnout či s ním nějak manipulovat, může dojít k nebezpečí úrazu!

 

Bezpečnostní pásy:

 • Kočárek je vybaven pětibodovými bezpečnostními pásy. Po posazení dítěte do sportovní korby je třeba je zapnout zatlačením vidlic do zámku a natáhnout pásy v přezkách. Aby bylo možno rozepnout pásy, je třeba zatlačit vidlice a potáhnout je ven. UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte bezpečnostní pásy, jestliže je v korbě dítě.

 

Potah na sportovní korbu:

 • Sportovní korba je vybavena potahem, který připevníme druky potahu na druky nacházející se na obou stranách boudičky. Některé potahy jsou vybaveny zipy.

 

Pláštěnka proti dešti a taška na rukojeť:

 • Některé kočárky jsou vybavené pláštěnkou a taškou na rukojeť. Pláštěnka proti dešti je vybavena okénkem v boudičce. V případě deště pláštěnku nasadíme na kočárek, tak aby otvor byl na otevřené části boudičky, aby byl snadný přístup k dítěti. Tašku zapínáme na rukojeť kočárku pomocí druků či karabinek. Maximální zatížení tašky na rukojeť je 1,5 kg.
 • Pamatujte, že každá zátěž zavěšená na rukojeti kočárku může zhoršit jeho stabilitu, převážení kočárku a jeho pád.

 

Košík:

 • Kočárek je vybaven praktickým košíkem, zapínáme ho ve spodní části kostry kočárku. Max. zatížení je 3 kg.

 

Montáž autosedačky/nosítka 0-11 kg:

 • Kočárek je také nabízen ve verzi s autosedačkou pro děti s váhou od 0 do 11 kg, která je vybavena pěti bodovým bezpečnostním pásem, boudičkou a u většiny autosedaček i nánožníkem.
 • Aby bylo možno namontovat autosedačku, napřed musíme připevnit adaptéry na podvozek a poté je potřeba autosedačku zacvaknout do adaptérů umístěných na každé straně podvozku. Zajištění nastává automaticky, ozve se klapnutí. UPOZORNĚNÍ! Před započetím používání kočárku se ujistěte, že je adaptér správně namontován (všechny úchyty musí být zajištěny).
 • Autosedačka má 4 polohy područky. Nastavení provádíme stlačením tlačítek na obou stranách autosedačky, a potom přesunutím područky do požadované polohy. Aby bylo možno odepnout autosedačku z adaptéru, je třeba současné zatáhnout za páky nacházející se na obou stranách autosedačky (u některých korpusů autosedaček stlačit tlačítka na obou stranách autosedačky v místě rukojeti)
 • Aby bylo možno adaptér z podvozku odmontovat, je třeba zatáhnout dovnitř za červené páky nacházející se v dolní části úchytů na obou stranách podvozku a potom vytáhnout adaptéry směrem nahoru (u některých kolekcí zatlačit na podvozku kočárku červený kolíček dolů a pak zatáhnout páčku dovnitř nebo je třeba zatáhnout za plastové úchyty nacházející se v dolní části korby na obou stranách a potom vytáhnout adaptéry směrem nahoru). UPOZORNĚNÍ! Neskládejte podvozek kočárku, je-li na něm namontována autosedačka.

 

 

Upozorňujeme zákazníky a plně se omlouváme, pokud dojde v průběhu prodeje tohoto výrobku k nějakým projektovým změnám, nicméně výrobce si tuto možnost vyhrazuje bez povinnosti o tomto dále informovat. Kolečka jsou dodávaná dle aktuální nabídky výrobce.

Vážený kupující/zákazníku. Gratulujeme Vám k výběru našeho kočárku. Prosíme o důkladné seznámení se s návodem k použití, právě proto, aby ty nejlepší chvíle, kdy budete používat náš výrobek, byly zcela bezproblémové, jen a jen příjemné, bezpečné a komfortní.

Váš prodejce kočárky Kifik.cz

 

Servisní doporučení:

 • Před prvním použitím kočárku osičky kol, ložiska kol, brzdová lanka, brzdy, šroubky na brzdách, drátěný košík apod. promažte, aby nedocházelo k oreznutí a poškození
 • Některé držáky předních kol mají z vrchní části (u kovové osy) tzv. brzdičky, ty nemazejte! Tyto brzdičky zabraňují vibraci kol, po jejich namazání by tyto brzdičky ztratily svou funkčnost
 • Potahy lze čistit vlhkou houbou nebo hadříkem za použití jemného pracího prostředku. Nepoužívejte žádné hrubé a agresivní čisticí prostředky. Vnitřní mantinel perte vždy v ruce, teplota vody nesmí přesáhnout 30°C. V případě vzniku skvrn při běžném užívání je třeba vždy vyčistit celý díl, nikdy nečistit pouze zmíněnou skvrnu
 • U kočárku vždy používejte pláštěnku při dešti jako prevenci proti nežádoucím skvrnám
 • Potahy z kočárku nesnímejte
 • Jestliže kočárek promokne, vysušte ho a kovové díly vytřete do sucha hadříkem
 • Nesušit na slunci (blednutí barev) ani v blízkosti kamen či jiného zdroje tepla, které může látku poškodit
 • Dlouhodobé působení slunečního záření může způsobit vyblednutí materiálů a potahu kočárku
 • Kontrolujte stav opotřebení kol a čistěte je od prachu a písku
 • Osičky kol, kolečka, ložiska, brzdová lanka, brzdy, šroubky na brzdách, drátěný košík apod. bývají orezlá z důvodu nepromazání. Je tedy potřeba vše před prvním použitím a pak jednou za čas (cca 1x za měsíc, v zimě i častěji) promazat olejíčkem, aby nedocházelo k oreznutí a poškození. Použité materiály jsou kovové s povrchovou úpravou, a to podléhá vnějším vlivům tedy i korozi, což jsou známky běžného užívání ne vady výrobku. Korozi předejdete tím, že vše pravidelně otíráte do sucha a jednou za čas promažete
 • V případě, že máte pohyblivá přední kolečka, je čas od času (cca každé dva týdny) potřeba zkontrolovat, zdali jsou správně dotažené šrouby či upevněné nýty, kterými jsou připevněny kolečka k držákům. Může dojít k uvolnění při jízdě v nerovnostech, proto je třeba kontrolovat, zdali jsou tyto šrouby dotažené a v případě potřeby je dotáhnout. Kola se po dotažení držáků musí volně točit, jinak dojde k poškození ložisek kol!
 • Vrzání a skřípání jiných dílů kočárku odstraníte silikonovým olejem ve spreji. Ten aplikujte tak, aby pronikl mezi součástky. Poté ošetřené místo vyčistěte suchým hadříkem do sucha.
 • Pokud některé mechanismy kočárku budou těžce ovladatelné, ujistěte se, že příčinou není mechanické poškození nebo volnému pohybu nebrání potah. Pravidelná údržba pohyblivých částí prodlouží životnost kočárku a usnadní skládání a rozkládání
 • Pneumatiky lze nafouknout na maximální tlak 0,8 bar, optimální je 0,6 bar. Pneumatiky jsou vybaveny vzduchovými ventilky a lze je nafouknout pomocí pumpičky nebo pumpičky na kolo opatřené adaptérem. Kolečka nepřefukujte, může dojít k roztržení duše, roztržení pláště, poškození ráfku nebo k poničení kordu pláště a tím ke vzniku tzv. boulích na pláštích!!!  Některé kočárky mají nenafukovací kolečka (gelová, pěnová, plastová, pryžová).
 • Kočárek ukládejte na suché a čisté místo. Provádějte pravidelnou kontrolu pohyblivých částí
 • Brzdy, kolečka a pružinové mechanismy jsou opotřebitelné

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.